Projekt „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zakończono roboty w ramach projektu

Dobiegły końca prace związane z realizacją projektu. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I”współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Na terenie gmin: Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn i Tarnowiec w ramach Projektu wykonano następujące inwestycje:
„Termomodernizację energetyczną budynku Zespołu Szkół nr 1 i budynku Sali Gimnastycznej  w Jodłowej”,
„Termomodernizację energetyczną budynku Zespołu Szkół w Jodłowej”,
„ Termomodernizację energetyczną budynku Domu Kultury w Pilźnie”,
„Termomodernizację budynku administracyjno-socjalnego LKS Rzemieślnik”,
„Termomodernizację energetyczną budynku Zespołu Szkół w Jaworzu Górnym”,
„Termomodernizację energetyczną budynku Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie”,
„Termomodernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej w Harklowej”,
„Termomodernizację Budynku Komunalnego w Czeluśnicy-Szkoła Niepubliczna”,
„Termomodernizację Budynku Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim”,
„Termomodernizację Budynku Komunalnego w Łajscach – Szkoła Niepubliczna”.
Głównym celem zrealizowanego projektu było ograniczenie niskiej emisji gazów cieplarnianych, oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, w szczególności poprawa stanu technicznego obiektów.

 

   

 


• Informacja własna • wrzesień 2018 •

Podpisano umowę na termomodernizację budynku Domu Kultury w Pilźnie

W dniu 18 stycznia 2018r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na realizację zadania „Termomodernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Pilźnie” realizowanego w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres I”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz  Jan Czubik, Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Tarnowiec, natomiast Wykonawcę, firmę ECORESBUD Sp. z o.o. z Jasła reprezentował Zbigniew Palacz, Prezes Zarządu.
Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, to 497 011,75 zł brutto.


• Informacja własna • styczeń 2018 •

Podpisano umowę na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Jaworzu Górnym

W dniu 8 sierpnia 2017r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na realizację zadania „Termomodernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Jaworzu Górnym”, realizowanego w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres I”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz  Wojciech Staniszewski, Członek Zarządu Związku, Burmistrz Brzostku, natomiast Wykonawcę, Spółdzielnię Rzemieślniczą Wielobranżową z Tarnowa reprezentowali: Antoni Duź, Prezes Zarządu oraz Jerzy Klich, Zastępca Prezesa Zarządu.
Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, to 798 890,61 zł brutto.

• Informacja własna • sierpień 2017 •

Podpisano umowę na termomodernizację Zespołu Szkół w Skołyszynie

W dniu 24 lipca 2017r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na realizację zadania „Termomodernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie”, realizowanego w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres I”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz  Wojciech Staniszewski, Członek Zarządu Związku, Burmistrz Brzostku, natomiast Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „SKO-BUD” z Krakowa reprezentował Jacek Skoczeń.
Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, to 1 214 086,37 zł brutto.

• Informacja własna • lipiec 2017 •

Podpisano umowę na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Łajscach

W dniu 24 lipca 2017r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na realizację zadania „Termomodernizacja Budynku Komunalnego w Łajscach – Szkoła Niepubliczna”, realizowanego w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres I”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz  Wojciech Staniszewski, Członek Zarządu Związku, Burmistrz Brzostku, natomiast Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „SKO-BUD” z Krakowa reprezentował Jacek Skoczeń.
Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, to 1 076 426,38 zł brutto.

• Informacja własna • lipiec 2017 •

Podpisano umowę na termomodernizację Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim

W dniu 24 lipca 2017r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na realizację zadania „Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim”, realizowanego w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres I”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz  Wojciech Staniszewski, Członek Zarządu Związku, Burmistrz Brzostku, natomiast Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „SKO-BUD” z Krakowa reprezentował Jacek Skoczeń.


Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, to 1 753 587,31 zł brutto.

• Informacja własna • lipiec 2017 •

Podpisano Umowę na termomodernizację Zespołu Szkół nr 1 i Sali gimnastycznej w Jodłowej

W dniu 17 lipca 2017r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na realizację zadania „Termomodernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 1
i budynku Sali gimnastycznej w Jodłowej”, realizowanego w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres I”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz  Jan Czubik, Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Tarnowiec, natomiast Wykonawcę: SAMSON Sp. z o.o. z Niedomic reprezentował Adam Lichorobiec, Prezes Zarządu.
Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, to 2 877 035,99 zł brutto..

• Informacja własna • lipiec 2017 •

Podpisano umowę na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Harklowej

W dniu 21 czerwca 2017r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na realizację zadania „Termomodernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Harklowej”, realizowanego w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres I”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz  Jan Czubik Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Tarnowiec, natomiast Wykonawcę, „GOR-BUD” s.c. z Gorlic reprezentował Jerzy Osioł Zawadowicz.
Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, to 824 595,59 zł brutto.

• Informacja własna • czerwiec 2017 •

Podpisano umowę na termomodernizację Budynku Komunalnego w Czeluśnicy

W dniu 14 czerwca 2017r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Komunalnego w Czeluśnicy – Szkoła Niepubliczna”, realizowanego w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres I”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz  Jan Czubik Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Tarnowiec, natomiast Wykonawcę, Firmę Budowlano-Remontową MAD-BUD z Dąbrówki reprezentował Grzegorz Madej.  
Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, to 719 416,73 zł brutto.

• Informacja własna • czerwiec 2017 •

Podpisano umowę na termomodernizację Szkoły w Jodłowej

W dniu 14 czerwca 2017r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na realizację zadania „Termomodernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Jodłowej”, realizowanego w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres I”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz  Jan Czubik Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Tarnowiec, natomiast Wykonawcę, Zakład Remontowo-Budowlany z Tarnowa reprezentował Irosław Zięcina.
Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, to 897 014,03 zł brutto.

• Informacja własna • czerwiecj 2017 •

Podpisanie Umowy na wykonywanie usługi Inżyniera Kontraktu Projektu

W dniu 23.03.2017r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została z przedstawicielem firmy Bico Group z Warszawy Umowa na świadczenie przez Wykonawcę usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres I”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz  Jan Czubik Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Tarnowiec, natomiast Wykonawcę reprezentował  Tomasz Przybylski. Wartość usługi to 288 603,51

• Informacja własna • marzec 2017 •

Umowa o dofinansowanie projektu

W dniu 13.02.2017r. w Rzeszowie została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres I”, współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 10,8 mln zł. Projekt będzie realizowany na terenie czterech gmin: Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn i Tarnowiec 

• Informacja własna • luty 2017 •