Zakres projektu

Termomodernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół nr 1 i budynku Sali Gimnastycznej w Jodłowej


Budynek Zespołu Szkół nr 1 
Inwestycja obejmuje sowim zakresem m.in: ocieplenie ścian budynku, stropu sal pracowni, ocieplenie ścian kuchni i szatni, wymianę drzwi zewnętrznych na aluminiowe i stalowe ocieplane, montaż nawiewników w oknach PCV, modernizację c.w.u. oraz c.o., wykonanie instalacji ciepłowniczej z budynku szkoły oraz wymianę punktów świetlnych na LED.   
       
Budynek Sali Gimnastycznej
Inwestycja obejmuje m.in.: wymiana okien na okna PCV, montaż wentylacji z rekuperacją, ocieplenie stropu sal lekcyjnych, wymiana drzwi zewnętrznych na aluminiowe i stalowe ocieplane , ocieplenie stropu sali wielofunkcyjnej kotłowni, ocieplenie ścian budynku, modernizację c.o., ocieplenie podłogi sali gimnastycznej, wymiana punktów świetlnych na oświetlenie LED.

Termomodernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Jodłowej
Wykonane zostanie m.in.: ocieplenie ścian piwnic, ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu poddasza, montaż nawiewników, montaż okien w kotłowni, wymiana drzwi stalowych kotłowni oraz kuchni, wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami oraz zaworami, wymiana kotła na kondensacyjny; montaż zasobnika c.w.u. do kotła kondensacyjnego oraz podgrzewacza elektrycznego; Wymiana lamp na LED.


Podpisano umowę na termomodernizację Zespołu Szkół nr 1 i Sali gimnastycznej w Jodłowej

W dniu 17 lipca 2017r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na realizację zadania „Termomodernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 1
i budynku Sali gimnastycznej w Jodłowej”, realizowanego w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres I”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz  Jan Czubik, Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Tarnowiec, natomiast Wykonawcę: SAMSON Sp. z o.o. z Niedomic reprezentował Adam Lichorobiec, Prezes Zarządu.
Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, to 2 877 035,99 zł brutto

• Informacja własna • lipiecj 2017 •

Podpisano umowę na termomodernizację Szkoły w Jodłowej

W dniu 14 czerwca 2017r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na realizację zadania „Termomodernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Jodłowej”, realizowanego w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres I”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz  Jan Czubik Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Tarnowiec, natomiast Wykonawcę, Zakład Remontowo-Budowlany z Tarnowa reprezentował Irosław Zięcina.
Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, to 897 014,03 zł brutto.

• Informacja własna • czerwiecj 2017 •