Zakres projektu

Termomodernizacja budynku administracyjno–socjalnego LKS Rzemieślnik
Inwestycja swym zakresem obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymianę okien, modernizację systemu grzewczego – wykonanie kotłowni gazowej i instalacji c.o.; wykonanie instalacji solarnej, malowanie dachu i trybun.

Termomodernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Jaworzu Górnym
Wykonane zostanie m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu pod nieogrzewanym poddaszem ocieplenie stropu pod poddaszem nad salą gimnastyczną, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, modernizacja systemu grzewczego.

 

Termomodernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Pilźnie

Wykonane zostanie m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian w piwnicy przy gruncie, stropodachu, stropu, wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych, modernizacja systemu grzewczego

Podpisano umowę na termomodernizację budynku Domu Kultury w Pilźnie

W dniu 18 stycznia 2018r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na realizację zadania „Termomodernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Pilźnie” realizowanego w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres I”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz  Jan Czubik, Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Tarnowiec, natomiast Wykonawcę, firmę ECORESBUD Sp. z o.o. z Jasła reprezentował Zbigniew Palacz, Prezes Zarządu.
Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, to 497 011,75 zł brutto.


• Informacja własna • styczeń 2018 •

Podpisano wmowę na termomodernizację energetyczną Zespołu Szkół w Jaworzu Górnym

W dniu 8 sierpnia 2017r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na realizację zadania „Termomodernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Jaworzu Górnym”, realizowanego w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres I”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz  Wojciech Staniszewski, Członek Zarządu Związku, Burmistrz Brzostku, natomiast Wykonawcę, Spółdzielnię Rzemieślniczą Wielobranżową z Tarnowa reprezentowali: Antoni Duź, Prezes Zarządu oraz Jerzy Klich, Zastępca Prezesa Zarządu.
Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, to 798 890,61 zł brutto.


• Informacja własna • sierpień 2017 •