Zakres projektu

Termomodernizacja Budynku Komunalnego w Czeluśnicy – Szkoła Niepubliczna
W ramach inwestycji wykonana zostanie m.in.: modernizacja instalacji c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu pod poddaszem, wymiana drzwi do kotłowni, wymiana źródeł światła na LED.

Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim
Prace obejmą m.in.: wymianę instalacji c.o.,  ocieplenie ścian zewnętrznych, ściany zewnętrznej sali, piwnicy, ocieplenie stropodachu, wymianę źródeł światła na LED.  


Termomodernizacja Budynku Komunalnego w Łajscach – Szkoła Niepubliczna
Wykonana zostanie m.in.: modernizacja instalacji c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, okien połaciowych, drzwi, wymiana źródeł światła na LED


Podpisano umowę na termomodernizację Budynku Komunalnego w Łajscach

W dniu 24 lipca 2017r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na realizację zadania „Termomodernizacja Budynku Komunalnego w Łajscach – Szkoła Niepubliczna”, realizowanego w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres I”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz  Wojciech Staniszewski, Członek Zarządu Związku, Burmistrz Brzostku, natomiast Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „SKO-BUD” z Krakowa reprezentował Jacek Skoczeń.

Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, to 1 076 426,38 zł brutto.

• Informacja własna • lipiecc 2017 •

Podpisano umowę na termomodernizację Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim

W dniu 24 lipca 2017r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na realizację zadania „Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim”, realizowanego w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres I”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz  Wojciech Staniszewski, Członek Zarządu Związku, Burmistrz Brzostku, natomiast Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „SKO-BUD” z Krakowa reprezentował Jacek Skoczeń.
Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, to 1 753 587,31 zł brutto

• Informacja własna • lipiec 2017 •

Podpisano umowę na termomodernizację Budynku Komunalnego w Czeluśnicy

W dniu 14 czerwca 2017r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Komunalnego w Czeluśnicy – Szkoła Niepubliczna”, realizowanego w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres I”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz  Jan Czubik Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Tarnowiec, natomiast Wykonawcę, Firmę Budowlano-Remontową MAD-BUD z Dąbrówki reprezentował Grzegorz Madej.  
Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, to 719 416,73 zł brutto.

• Informacja własna • czerwiec 2017 •