Termomodernizacja (zakres I) - o projekcie

Projekt
„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Realizowany jest na terenie gmin: Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn i Tarnowiec.

 

W ramach Projektu wykonane zostaną następujące inwestycje:
„Termomodernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół nr 1 i budynku Sali Gimnastycznej w Jodłowej”,
„Termomodernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Jodłowej”,
„Termomodernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Pilźnie”,
„Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego LKS Rzemieślnik”,
„Termomodernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Jaworzu Górnym”,
„Termomodernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie”,
„Termomodernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Harklowej”,
„Termomodernizacja Budynku Komunalnego w Czeluśnicy-Szkoła Niepubliczna”,
„Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim”,
„Termomodernizacja Budynku Komunalnego w Łajscach – Szkoła Niepubliczna”.

Koszty realizacji projektu
Całkowita wartość projektu 10,8 mln zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne 9,9 mln zł
Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 8,4 mln zł

 

 

Cele Projektu:

- ochrona środowiska - ograniczenie niskiej emisji gazów cieplarnianych,
- poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, w szczególności poprawa stanu technicznego obiektów,
- zwiększenie efektywności zarządzania energią,
- ograniczenie zapotrzebowania na energię w budynkach,
- oszczędność kosztów zaopatrzenia w energię.