Zakres projektu

Termomodernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie
W szkole podstawowej wykonana zostanie m.in.: modernizacja systemu grzewczego, modernizacja c.w.u., montaż drzwi niskoenergetycznych, ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, ścian w gruncie.         
Prace w gimnazjum obejmą m.in.: modernizację systemu grzewczego, wymianę elementów instalacji c.w.u.; ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu nad przejazdem.  

 

Termomodernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Harklowej
Wykonana zostanie m.in.: modernizacja systemu grzewczego, wymiana okien na okna PCV, ocieplenie ścian w gruncie, stropodachu, ścian zewnętrznych, wymiana drzwi na drzwi niskoenergetyczne pełne.


Podpisano umowę na termomodernizację Zespołu Szkół w Skołyszynie

W dniu 24 lipca 2017r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na realizację zadania „Termomodernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie”, realizowanego w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres I”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz  Wojciech Staniszewski, Członek Zarządu Związku, Burmistrz Brzostku, natomiast Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „SKO-BUD” z Krakowa reprezentował Jacek Skoczeń.
Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, to 1 214 086,37 zł brutto.

• Informacja własna • lipiec 2017 •

Podpisano umowę na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Harklowej

W dniu 21 czerwca 2017r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na realizację zadania „Termomodernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Harklowej”, realizowanego w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres I”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz  Jan Czubik Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Tarnowiec, natomiast Wykonawcę, „GOR-BUD” s.c. z Gorlic reprezentował Jerzy Osioł Zawadowicz.
Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, to 824 595,59 zł brutto.

• Informacja własna • czerwiec 2017 •